شفر: داربی ایران یکی از بزرگترین داربی‌های دنیاست/ هواداران پشت ما هستند