رئیس‌جمهور از مرکز مانیتورینگ سازمان آب و برق استان خوزستان بازدید کرد