ماجرای کامنت جنجالی ۲ روحانی زیر آخرین پست پرویز پرستویی!!