ارسال اولین محموله کمکی به استان‌های سیل‌زده طی چند روز آتی