نتانیاهو: دستور دادم نیروهایمان برای نبرد گسترده آماده شوند