روحانی: مردم خوزستان برای کنترل سیل با مسئولان استان همکاری کنند