درآمد سالانه هوآوی برای اولین بار از 100 میلیارد دلار گذشت