هواوی سال 2018 را به عنوان یک سال درخشان و رویایی پشت سر گذاشت