دستگیری عاملان تیراندازی مقابل یک مقر نظامی در دزفول