ژنرال فرانک مک‌کنزی رسما "فرماندهی مرکزی" ارتش آمریکا را به دست گرفت