روسای جمهوری آمریکا و کره جنوبی ۱۱ آوریل دیدار می‌کنند