برزیل از وعده خود درباره انتقال سفارت به قدس عقب‌نشینی کرد