تمرکز اقدامات در مناطق سیل‌زده کاهش آسیب‌ها و خسارت‌ها باشد