تیراندازی و درگیری مسلحانه در غرب تهران / قاچاقچیان مواد به جان هم افتادند