درد امروز سیل‌زدگان درد مشترک همه مردم ایران اسلامی است