تظاهرات هزاران اردنی در حمایت از قدس و مسجد الاقصی