شهردار ارومیه: هیچ نگرانی بابت آب گرفتگی معابر نداریم