مراسم یادبود ملی قربانیان حمله به دو مسجد در نیوزیلند برگزار شد