لوله‌های گاز برای انتقال آب به کمک سیل زدگان آمدند