آماده‌سازی مصلی تهران برای برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن