گل‌محمدی: سه امتیاز، کمترین حق‌مان بود/ هواداران شاهکار کردند