لحظه ورود علی انصاریان، مهدی جهانی و محمدرضا رودکی به برنامه خندوانه | فیلم