گندکاری تتلو در تفلیس صدای مردم گرجستان را آورد / سفارت واکنش نشان داد