ادغام با دیگر بخش ها؛ سونی موبایل استقلال خود را از دست داد!