عکسی دیده نشده از استاد شجریان و پسرش همایون در دربند!