استخدام کارشناس فروش اینترنتی آقا در یک شرکت تولید و توزیع