قدیما توی قبرا سوراخ درست می‌کردن که آب توش جمع بشه و حیوونا و پرنده‌ها بخورن. به عنوان باقیات صالحات.