تمام مادربردهای AMD X570 مجبور به استفاده از فن بر روی چیپست هستند!