پایگاه داده ابری هوآوی، رقیبی جدی برای Oracle، Microsoft و IBM