کارت‌های گرافیک ۳۹۹ و ۴۹۹ دلاری Radeon Navi در راه‌اند؛ رقیب RTX 2060 و ۲۰۷۰